Trafi privaatsuspolitika

Tere tulemast mobiiliäppi Trafi (edaspidi tekstis – Trafi). See on mitmeplatvormiline teenus, milles on kasutatavad reaalaja andmed ja mis aitab Teil leida parima võimaliku viisi jõudmiseks „ukselt uksele“. 

Trafi omanik on Trafi Ltd., asutatud ja tegutseb vastavalt Ühendkuningriigi seadustele, ettevõtte registrikood 9326640, juriidiline aadress WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, London SE1 9LQ, Ühendkuningriik. Trafi administraator on UAB „Intelligent Communications“, registrikood 300882953, juriidiline aadress Labdarių g. 5, Vilnius, Leedu. Trafi Ltd. ja UAB „Intelligent communications“. Need ettevõtted määravad koos andmete töötlemise eesmärke ja vahendeid, seega on nad ühised andmehaldurid (edaspidi tekstis koos – Haldurid).

Me oleme võtnud vastu käesoleva privaatsuspoliitika (edaspidi tekstis – Privaatsuspoliitika), mis määratleb, kuidas me töötleme Trafit ja läbi Trafi kogutud teavet, samuti seda, miks me peame koguma Teie teatud isikuandmeid. Seepärast peate Te enne Trafi kasutamist lugema läbi käesoleva privaatsuspoliitika. 

Palume võtta arvesse, et kasutades Trafit kinnitate Te, et olete nõus käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja nõustute olema sellega seotud. Trafi esitleb Teile üksikasjalise käesoleva Privaatsuspoliitikaga nõustumise vormi, milles on märgitud ära kohustuslikud ja valikulised nõusolekud. Juhul, kui Te ei nõustu olema seotud meie Privaatsuspoliitika kohustuslike sätetega, ei saa Te Trafi´t kasutada, kuna sellisel juhul ei saa me Teile enda teenuseid osutada. 

1. MIKS ME KOGUME TEAVET TEIE KOHTA?

1.1 Haldurid täidavad enda Isikuandmete kaitse üldmäärusest (laiemalt tuntud kui GDPR) tulenevaid kohustusi ja koguvad ning töötlevad Teie isikuandmeid ainult selgelt määratletud eesmärkidel ja seaduslikel alustel, uuendavad, säilitavad ja hävitavad neid turvaliselt, ei kogu ega säilita ülemääraseid andmeid ning tagavad, et isikuandmete kaitsmiseks oleks rakendatavad asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised vahendid.

1.2. Selleks, et näha Trafi poolt esitatavat teavet ühistranspordi, autode ja jalgrataste rentimise, veoteenuste kohta, ei pea Te endale Trafi kasutajakontot looma. Sellisel juhul koguvad Haldurid Trafi töötamise eesmärgil Teie asukoha andmeid, kasutatavate seadmete tehnilisi andmeid (nagu seadme mudel, ID), samuti alljärgnevalt näidatud analüütilisi andmeid.

1.3. Te saate kasutada mõningaid Trafi äpi teenuseid (näiteks Uber) ka siis, kui olete vastavate kolmandate isikute teenuste kasutaja. Sellisel juhul saate ühildada enda konto Trafi äpiga ja kasutada nii Trafi teenuseid. Sellisel juhul kogub Trafi eelloetletud, kasutajakontot mitte omava isiku andmeid (1.2. punkt), ning andmeid, mis on seotud selliste teenuste tellimisega, nagu läbitud teekonnad, teenuseosutajate sessioonide koodid.

1.4. Kui Te soovite kasutada selliseid Trafi teenuseid, nagu ühistranspordi piletite ostmine, autorent, veoteenused, mida osutavad kolmandad isikud, peate Te endale looma Trafi kasutajakonto. Seda saate Te teha kasutades enda Facebook või Google kasutajakontot või luues Trafi kasutajakonto.

1.4.1. Kui Te soovite osta ühistranspordi pileteid ning kasutada veoteenuseid, peate esitama enda nime, perekonnanime, e-posti aadressi, pangakaardi andmed, mobiiltelefoni numbri;

1.4.2. Kui Te soovite kasutada autorendi teenuseid, peate esitama enda nime, perekonnanime, elukoha aadressi, pangakaardi andmed, mobiiltelefoni numbri. Sõiduauto juhtimise õiguse kontrollimise eesmärgil peate Te esitama enda juhiloa numbri ja isikukoodi.

1.5. Juhul, kui Te tellite Trafi pakutavaid teenuseid ja / või tooteid, on Teie isikuandmed (Teie ID, nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, tellimuse andmed ning arveldusarve number) töödeldavad selleks, et esitada Teile arve tellitud teenuste ja / või kauba eest.

1.6. Kui Te nõustute käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja esitate enda isikuandmeid, kinnitate Te, et annate meile loa töödelda Teie isikuandmeid selleks, et saaksime Teile osutada Trafi poolt pakutavaid teenuseid.

1.7. Samuti töötleme me isikuandmeid analüütilistel eesmärkidel. Need andmed on seotud Teie Trafi kasutamisega ja need võivad olla: kasutaja ID ja seadme ID, riik, linn, registreerumisandmed, IP aadress, kasutatava operatsioonisüsteemi ning seadmete andmed, Trafi kasutusaeg ning kasutustoimingud, statistilised andmed. Nende andmete allikaks on meie kasutatav analüütikasüsteem. Loetletud andmed, millele on antud pseudonüümid, on säilitatavad eraldi Teid otseselt identifitseerivatest andmetest ja on kasutatavad analüütika ja Trafi vigade parandamise eesmärkidel.

1.8. Töötlejatele on Teie isikuandmete kogumise ja töötlemise seaduslikuks aluseks Teiega sõlmitud Trafi teenuste kasutamise leping ja (või) Teie vabas vormis esitatud, konkreetne, selgesõnaline ja ühemõtteline nõusolek selliste andmete kogumiseks ja töötlemiseks.

2. TURUNDUS JA UURINGUTE LÄBIVIIMINE

2.1. Me töötleme Teie andmeid, kaasa arvatud mobiiltelefoni number, e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, kasutaja ID, riik ning linn, Trafi turunduse eesmärgil. Reklaamsõnumeid saadame me Teile vaid juhul, kui Te nõustute neid saama ja ainult meie poolt pakutavate teenuste kohta. Te võite reklaamteadetest igal ajal keelduda, klikkides igas saadavas kirjas või enda Trafi kontol viitele „unsubscribe“.

2.2. Haldurid täiustavad Trafit, võttes arvesse kasutajate vajadusi ja kogemust. Sellel eesmärgil viivad Haldurid läbi kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringuid. Juhul, kui annate enda nõusoleku, kasutatakse Teie sellised isikuandmeid, nagu nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber selleks, et kutsuda Teid osalema küsitlusel. Trafi kasutajakontol saate Te antud nõusoleku alati tühistada.

2.4 Juhul, kui Te osalete meie poolt läbiviidavatel uuringutel, kasutatakse nende ajal kogutud andmeid ainult läbiviidavate uuringute ja Trafi täiustamise eesmärkidel.

3. PROFILEERIMINE

3.1. Teie eelneva selge nõusoleku saamisel kasutame Teie otsinguandmeid Trafi kasutajate profileerimise eesmärgil. Trafi profileerimist viiakse läbi selleks, et võttes arvesse Teie Trafi kasutamise harjumusi, saaksime Teile pakkuda kõige mugavamat ja optimaalsemat reisimise viisi.

3.2. Juhul kui liitudes Trafiga Te ei nõustu, et Teie suhtes viidaks läbi profileerimistoiminguid, peatame me need ja ja see ei takista Teid kasutama kõiki Trafi pakutavaid teenuseid.

3.3. Juhul, kui liitumisel Trafiga Te ei nõustu, et Teie suhtes oleks rakendatavad profileerimistoimingud, kuid hiljem soovite neid teenuseid kasutada, saate Te seda teha, märkides ära vastava valiku enda Trafi kasutajakontol.

3.4. Teil on õigus igal ajal tühistada enda nõusolek, et Teie kasutatavat Trafit analüüsitaks ja et Teile esitataks reisipakkumisi vastavalt Teie harjumustele. Seda saate teha, saates e-maili Trafi andmekaitseametnikule aadressil privacy@trafi.com või märkides ära vastava valiku enda Trafi kasutajakontol. Kasutades seda õigust saate Te piiramatult kasutada Trafi teenuseid edasi.

4. VANUSEPIIRANG

4.1. Trafi poolt esitatavat teavet võivad kasutada igas vanuses inimesed. Sõltumata isiku vanusest saab ta Trafi alla laadida ja näha kogu selles esitatavat teavet, osta ühistranspordi pileteid ning kasutada veoteenuseid.

4.2. Kui soovite kasutada sõiduautode kasutamise teenuseid, peate Te olema vähemalt 18 aasta vanune ning vastama teistele nõuetele, mis on näidatud iga pakutava teenuse juures olevates lepingutes ning eeskirjades.

4.3. Juhul, kui ühendate enda olemasolevad kolmandate isikute kasutajakontod Trafiga (näiteks, Uber), peate Te vastama kolmandate isikute poolt esitatavatele vanuse- ning muudele nõuetele.

4.4. Juhul, kui Te olete alla 16 aasta vanune, ei ole eelpool kirjeldatud profileerimistoimingud Teie suhtes rakendatavad.

5. Use of cookies and similar technologies

5.1. Veebilehel trafi.com kasutatavad küpsised salvestavad Teie asukohariigi, et näeksite Teie riigis aktuaalset Trafi teavet.

5.2. Samuti saate Te valikuliselt salvestada enda töökoha ja elukoha aadresse. Selleks, et neid aadresse enda seadmes näha, kasutame me teist tüüpi küpsiseid (ing. localStorage).

5.3 Veebilehel võivad olla kasutatavad ka kolmandate isikute küpsised, mis on seotud Teie brauseri pakkuja teenuste kasutamise ja seadistustega. Nende küpsiste salvestamise ja kogutava teabe eest Töötlejad ei ole ja ei saa olla vastutavad, kuna nende salvestamine ei sõltu Töötlejatest.

6. KUI KAUA ON TEIE ISIKUANDMED SÄILITATAVAD?

6.1. Isikuandmed, mida me töötleme mis tahes eesmärgil või eesmärkidel, ei või olla säilitatavad kauem, kui see on vajalik selleks eesmärgiks või eesmärkideks.

6.2. Selleks, et saaksime osutada Trafi teenuseid, on Teie poolt esitatud andmed säilitatavad 3 (kolm) aastat alates meile vajaliku teabe esitamisest või Teie viimasest meie teenuste kasutamise korrast.

6.3. Analüütilistel eesmärkidel esitatud andmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates meile vajaliku teabe esitamisest või Teie viimasest meie teenuste kasutamise korrast.

6.4. Turunduse eesmärkidel esitatud andmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates meile vajaliku teabe esitamisest või Teie viimasest meie teenuste kasutamise korrast, või kuni Te keeldute Teie andmete töötlemisest turunduse eesmärkidel.

6.5. Uuringute läbiviimise eesmärkidel esitatud andmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates meile vajaliku teabe esitamisest või Teie viimasest meie teenuste kasutamise korrast, või kuni Te keeldute Teie andmete töötlemisest uuringute läbiviimise eesmärkidel.

6.6. Võttes arvesse vastavaid Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätteid säilitatakse finantstehingutega seotud andmeid 10 (kümme) aastat alates Teie viimasest meie teenuste kasutamise korrast.

6.7. Eelpool nimetatud, Teie riiki salvestavad küpsised on säilitatavad 1 (üks) aasta alates esmakordsest trafi.com veebilehe külastusest.

6.8. Teie poolt säilitatud ja veebilehel märgitud elukoha ja töökoha aadressid on säilitatavad Teie brauseris, seepärast haldate neid ainult Teie ja saate need kustutada, kasutades enda brauseri seadistusi.

6.9. Me teeme mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada Teie isikuandmete turvalisust.

6.10. Peale andmete säilitamise tähtaja möödumist kohustume me Teie poolt esitatud andmed hävitama.

7. TEIE ÕIGUSED

7.1. Juhul, kui GDPR või asjakohased seadused ei näe ette teisi erandeid, on Teil järgmised Teie isikuandmetega seotud õigused:

7.1.1. Õigus tutvuda enda isikuandmetega. Enda isikuandmetega tutvumiseks on Teil õigus pöörduda Töötlejate poole, esitades vabas vormis taotlus. Peale sellise taotluse saamist esitavad Haldurid Teile Teiega seotud teabe koopia, samuti selgitavad, miks ja kuidas nad sellist teavet töötlevad. Trafi kasutamisel on kogutavad andmed, mis on seotud Teie Trafi lehitsemisega ning sisemine tehniline teave teenuste kohta. Võttes arvesse, et sellised andmed on rohkem tehnilise iseloomuga ning suuremahulised, esitame me need Teile juhul, kui soovite saada põhjalikumat teavet;

7.1.2. Õigus nõuda, et Haldurid parandaks, täiendaks või kustutaks mistahes Teie isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud;

7.1.3. Õigus nõuda, et Teie isikuandmed kustutataks, kui Töötlejatel ei ole selliste andmete säilitamine vajalik („õigus olla unustatud“);

7.1.4. Õigus piirata andmete töötlemist, kui vaidlustate andmete täpsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik ja Te ei nõustu sellega, et andmed kustutataks, kui me ei vaja andmeid nende töötlemise eesmärgil, kuid need on vajalikud seaduslike nõuete täitmiseks, või kui Te olete andmete töötlemise vastu ja on vaja aega kontrollimiseks, kas töötlemise seaduslikud põhjused on tähtsamad Teie poolt näidatud põhjustest;

7.1.5. Õigus paluda, et Teile esitataks Teie isikuandmed ja kui see on võimalik, et need andmed edastataks teisele andmehaldurile;

7.1.6. Õigus tühistada igal ajal enda nõusolek andmete töötlemiseks, kui andmete töötlemine tugineb Teie nõusolekule või seadusliku huvi olemasolule;

7.1.7. Õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemisest;

7.1.8. Õigus esitada kaebus vastavale andmekaitse teenistusele vastavalt enda elukoha või töökoha aadressile, samuti vastavalt Töötlejate andmete töötlemise asukohale, mis on Leedu Vabariik, või andmete töötlemise rikkumise asukohale. Leedus on selleks teenistuseks Riiklik andmekaitse inspektsioon.

7.1.9. Teil on igal ajal õigus nõuda, et me lõpetaks Teie isikuandmete kasutamise turunduse eesmärkidel.

7.1.10. Teil on õigus mitte nõustuda, et Teie suhtes on rakendatav ainult automatiseeritud andmete töötlemine, kaasa arvatud profileerimine, millel põhinevad otsused võivad tuua Teile kaasa seaduslikke tagajärgi või omada Teie jaoks suurt mõju.

7.2. Asjakohased meetmed võetakse kasutusele mitte hiljem, kui kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates pöördumise päevast. Teavet esitatakse tasuta mitte sagedamini kui üks kord aastas.

7.3. Kui soovite kasutada enda õigusi, võite võtta meiega ühendust e-posti teel privacy@trafi.com.

8. KOLMANDATE POOLTE TEENUSED

8.1. Haldurid on sõlminud lepingud andmetöötlejatega, kes hoolitsevad Teie isikuandmete turvalisuse eest. Meie andmetöötlejad Google inc. ning Amazon Web Services tagavad Teie isikuandmete ohutuse, nende süsteemide ning tegevuse asjakohasus on kinnitatud vastavate ISO standarditega ning tunnustatud Euroopa Liidus.

8.2. Teie isikuandmed on säilitatavad rangelt konfidentsiaalselt ja on edastatavad ainult Halduritega lepingud sõlminud teenuseosutajatele. Alljärgnevalt esitatav teave, mille me avaldame kolmandatele isikutele, ei ole ülemäärane, võttes arvesse nende kolmandate isikute osutatavaid teenuseid:

8.2.1. Teie ID, Teie seadmete ning äpi ID, toimingud, nende aeg, seadmete mudel, operatsioonisüsteemi nimetus, Teie asukoha kontinent, riik, regioon ning linn on kasutatavad Fabric, Localytics, Adjust ning Branch programmides, Trafi analüütilistel eesmärkide ning töötamise jälgimiseks;

8.2.2. Trafiga seotud finantstehinguid töötleb meie makseteenuste osutaja Adyen. Me jagame Teie sooritatud maksete andmeid asjakohaste Trafi teenuseosutajatega vaid sellisel määral, kui see on vajalik Teie maksete töötlemiseks ning kaebuste ja küsimuste läbivaatamiseks;

8.2.3. Adyen teenused on kasutatavad kui makseportaal; seepärast ei kogu me mingeid Teie seotud andmeid, kui Te sooritate makseid Trafi või kolmandate isikute teenuste eest, kasutate Adyen teenuseid ja esitate talle enda isikuandmeid.

8.3. Meie privaatsuspoliitika kehtib vaid siis, kui Te haldate ja kasutate Trafit. Kui Te loobute Trafist või Teid suunatakse kolmandate isikute teenuste juurde, nt makseportaali, siis meie privaatsuspoliitika ei kehti ja seda ei rakendata Teie suhtes.

8.4. Me ei vastuta mingil juhul teiste poolte veebilehtede või äppide sisu eest.

9. TEABE AVALDAMINE

9.1. Me püüame tagada, et meile esitatud teave oleks konfidentsiaalne, seepärast ei ole meil hariliku Trafi kasutamise korral õigust avaldada Teie isikuandmeid teistele andmesaajatele, kui see ei ole vajalik asjakohaseks Trafi teenuste osutamiseks või seaduslike huvide kaitsmiseks.

9.2. Kui Te tellite ühistranspordi-, veoteenust, autorenti või muid mobiilseid teenuseid, kasutate Te transporditeenuste osutaja teenuseid (rohkem vt. „Kasutuseeskirjad“). Teie mobiiltelefoni number, e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukoha aadress, maksete ning vastavate teenuste kasutamise andmed esitame me teenuseosutajatele juhul, kui tekib vaidlus seoses kasutatavate teenustega või see on vajalik Teile tellitud teenuste osutamisega. Põhjalikumalt on andmete kasutamine ja esitamine kirjeldatud vastava teenuse osutamise eeskirjades ja (või) lepingutes.

9.3. Kui Te rikute Trafi kasutustingimusi või kui seadused seda meilt nõuavad, on meil õigus avaldada Teie isikuandmeid kompetentsetele institutsioonidele. Me võime avaldada Teie isikuandmeid professionaalsetele nõustajatele, kui see on põhjendatult vajalik professionaalsete nõuannete saamiseks, vaidluste lahendamiseks või kaitsmiseks nii kohtuprotsessidel kui administratiivsetes või kohtuvälistes menetlustes.

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

10.1. Me jätame endale õiguse igal ajal ja eelnevalt ette teavitamata muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat. Kõik uued muudatused jõustuvad siis, kui need on avaldatud Trafis, seepärast peaksite Te seda regulaarselt üle vaatama.

10.2. Kui käesolev Privaatsuspoliitika on uuendatav, saadame me Teile läbi Trafi siseteate.

10.3. Kui me soovime kasutada Teie isikuandmeid uuel eesmärgil, millele ei ole rakendatav käesolev Privaatsuspoliitika, saadame me enne uute töötlustoimingute alustamist Teile teate, milles selgitame uut kasutamist, näitame ära töötlemise eesmärgid ja tingimused. Vajadusel püüame me saada uueks isikuandmete kasutamiseks Teie eelneva nõusoleku.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

11.1. Iga vaidlus, mis on seotud mistahes Halduritega, nende teenuste ja Trafi tegevusega, on lahendatav läbirääkimiste teel Teie ja Haldurite vahel, pöördudes e-posti teel privacy@trafi.com.

11.2. Võttes arvesse, et andmete töötlemine toimub Leedus, on vastutavaks järelvalve institutsiooniks Leedu Vabariigi riiklik andmekaitse inspektsiooni.

11.3. Kui vaidlus jõuab kohtusse, kohaldatakse Leedu Vabariigi seadusi, vaidlust menetleb Leedu Vabariigi kohus.

12. KONTAKTANDMED

Trafi Ltd.
Registrikood 9326640
Juriidiline aadress WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, London SE1 9LQ, Ühendkuningriik.

UAB „Intelligent Communications“
Registrikood 300882953
Tegevusaadress Labdarių g. 5, Vilnius, Leedu.
Haldurite e-posti aadress andmekaitse küsimustes privacy@trafi.com