Trafi naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios naudojimosi taisyklės kartu su visomis kitomis papildomomis sąlygomis ir informacija, kuri gali būti teikiama teikiant paslaugas (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp Trafi Ltd., įsteigtos ir veikiančios pagal Jungtinės Karalystės įstatymus, įmonės kodas 9326640, registruotosios buveinės adresas WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, Londonas SE1 9LQ, Jungtinė Karalystė (toliau – Bendrovė), kaip daugiaplatformės programos „Trafi“ savininkės ir administratorės (toliau – Trafi), ir Jūsų, kaip Trafi naudotojo, sudaryta sutartimi, kuri reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Trafi, bei informuojančia Jus apie Bendrovės veiksmus, susijusius su informacija, kurią Bendrovė gali rinkti pasitelkdama Bendrovės interneto svetainę www.trafi.com ir Bendrovės siūlomas programines įrangas.

1.2. Naudodamiesi Trafi Jūs sutinkate laikytis visų šių Taisyklių nuostatų. Jeigu nesutinkate su šia bet kuria iš šių nuostatų, Jūs neturite teisės naudotis Trafi ar kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

2. Trafi paslaugų apimtis

2.1.  Trafi – tai „Android“, „iOS“ sistemose bei internetu teikiama daugiaplatformė paslauga, kurioje naudojami realaus laiko duomenys ir kuri padeda Jums rasti geriausią įmanomą būdą, kaip viešuoju transportu, naudojantis dalijimosi automobiliais paslaugomis, pavėžėjimo paslaugomis, dviračiu ar pėsčiomis nuvykti „nuo durų iki durų“. Viešojo transporto, pavėžėjimo, dalijimosi automobiliais ar kitas mobilumo paslaugas (toliau – Transporto paslaugos) teikia Transporto paslaugų teikėjai (toliau – Transporto paslaugų teikėjai). Bendrovė teikia tik tarpininkavimo paslaugas ir jokiu atveju negali būti laikoma viešojo transporto, dalijimosi automobiliu, taksi paslaugų teikėja ar bet kokių kitų galimų transporto paslaugų teikėja.

2.2.  Bendrovė, būdama Trafi savininke, teikia tarpininkavimo paslaugas. Pervežimo paslaugų teikėjai yra atsakingi už jų paslaugos teikimą laikantis savo pačių nustatytų sąlygų, terminų ir politikos. Tuo tarpu Bendrovė Jums suteikia visapusišką pagalbos sistemą, skirtą bet kokiems klausimams dėl Transporto paslaugų spręsti. Daugiau informacijos apie pagalbos paslaugas pateikta šių Sąlygų 3.2.4 punkte ir 8 skirsnyje „Ginčų sprendimas“.

2.3.  Su Transporto paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti konkrečiai Transporto paslaugai skirtoje Trafi skiltyje. Užsakydami Transporto paslaugas, įsipareigojate laikytis su šiomis Transporto paslaugomis susijusių specialiųjų sąlygų bei Bendrovės sąlygų.

2.4.  Bendrovė pasirūpina visapusiška pagalba savo ir Transporto paslaugų teikėjų paslaugų teikimo klausimais. Kilus klausimų, problemų ar rūpesčių, susisiekite su Bendrove el. paštu, adresu support@trafi.com arba naudodamiesi Trafi vidine pranešimų siuntimo sistema.

3. Atsiskaitymo sąlygos

3.1.  Jei norite pasinaudoti bet kuria Transporto paslauga ir jau esate susikūrę Transporto paslaugų teikėjo paskyrą, galite ją susieti su Trafi. Tuomet mokėjimus atliksite atitinkamam Transporto paslaugų teikėjui tiesiogiai. Tokiu atveju Bendrovė veikia tik kaip prieigos prie Transporto paslaugų teikėjas ir jokių mokėjimo paslaugų neteikia.

3.2.  Jei norite pasinaudoti bet kokia Transporto paslaugų teikėjų teikiama paslauga, bet neturite konkretaus paslaugų teikėjo paskyros arba nepageidaujate susieti savo paskyrų, galite susikurti Trafi paskyrą ir ja naudodamiesi atlikti mokėjimus. Tai galite atlikti aktyvavę turimą kreditinę kortelę Trafi platformoje, kurioje mokėjimai kreditine kortele atliekami per mokėjimo tarpininką „ADYEN BV“, su kurio paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti adresu https://www.adyen.com/home/support/manuals.

3.2.1.  Jūsų prievolė atsiskaityti už Transporto paslaugas laikoma įvykdyta nuo mokėjimo įskaitymo į Bendrovės sąskaitą momento.

3.2.2.  Į mokestį už Transporto paslaugas įskaičiuoti mokėjimo komisiniai, įskaitant kreditinių kortelių „Visa / MasterCard“ aptarnavimo mokesčius / komisinius ar kitus mokesčius. Mokėjimo už Transporto paslaugą suma yra pateikiama Transporto paslaugos sąlygoms skirtoje Trafi skiltyje.

3.2.3.  Bendrovei mokami 0,03% (trijų šimtųjų) dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluoto atsiskaitymo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

3.2.4.  Bendrovė atsako už mokėjimo kreditinėmis kortelėmis funkcijos veikimą ir kortelių savininkams teikia pagalbą sprendžiant iškilusias problemas. Su kreditinėmis kortelėmis susiję ginčai sprendžiami Bendrovei tarpininkaujant. Bendrovė taip pat atlieka pinigų grąžinimą ir išmoka kompensacijas už Transporto paslaugas užsakytas, naudojantis Trafi paskyra (žr. 3.2 punktą). Jei Jums kilo kokių nors klausimų, problemų ar neaiškumų dėl atliktų mokėjimų kreditinėmis kortelėmis naudojantis Trafi paskyra, ar jei pageidaujate pasinaudoti teise į pinigų grąžinimą ir kompensacija už atšaukimą, galite kreiptis į Bendrovės pagalbos tarnybą el. paštu support@trafi.com arba naudodamiesi Trafi vidine pranešimų teikimo sistema. Bendrovė stengsis išspręsti problemą per tris darbo dienas.

4. Privatumas

4.1.  Bendrovė gerbia Jūsų privatumą ir deda visas pastangas siekdama apsaugoti jai pateikiamą informaciją.

4.2.  Norėdami naudotis Trafi paslaugomis, tai galite padaryti neprisijungę prie platformos arba susieję ją su savo „Facebook“ ir „Google“ paskyromis. Tokiu atveju Bendrovei perduodamas Jūsų viešasis profilis ir el. pašto adresas, kurį Jūs pateikėte.

4.3.  Jei norite naudotis Trafi skelbiamomis Transporto paslaugomis, galite susieti konkrečių Transporto paslaugų teikėjų platformose Jūsų turimas paskyras arba susikurti prieigą prie Transporto paslaugų teikiančią Trafi paskyrą, jei Bendrovė siūlo tokią galimybę. Kadangi Bendrovė nekontroliuoja šių Transporto paslaugų teikėjų duomenų apsaugos ir nedaro jai jokios įtakos, Jūsų Transporto paslaugų paskyra sukuriama laikantis šių Transporto paslaugų teikėjų sąlygų ir privatumo politikų.

4.4.  Jei nesate prijungę savo atitinkamos Transporto paslaugų teikėjo paskyros, Jūs negalėsite naudotis Transporto paslaugomis, nebent susikursite savo Trafi paskyrą.

4.5.  Savo Transporto paslaugų paskyrą susieję su Trafi, Jūs duodate sutikimą Bendrovei tvarkyti Transporto paslaugų teikėjui pateiktus savo asmens duomenis.

4.6.  Žemiau pateikiamas išsamus Bendrovės renkamos informacijos sąrašas bei informacija apie tai, kaip ir kokiais tikslais Bendrovė ketina ją naudoti:

4.6.1.  Trafi slapukas paliekamas Jūsų įrenginyje nustatymų išsaugojimui;

4.6.2.  Trafi sistema stebima „Google Analytics“;

4.6.3.  Maršruto ieškiklio optimizavimo tikslu Trafi sistema išsaugo maršruto paieškos istoriją;

4.6.4.  Trafi nesaugo jokios kreditinės kortelės turėtojo informacijos. Visi sandoriai vykdomi sertifikuotoje trečiojo asmens sistemoje;

4.6.5.  Trafi renka Jūsų el. pašto informaciją, kurią sutinkate pateikti atsisiųsdami programėlę. Pateikdami mums šią informaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir saugoma Bendrovės rinkodaros tikslais.

4.7.  Bendrovė naudoja informaciją saugumo tikslais, siekdama pagerinti navigaciją, efektyviau pateikti informaciją ir personalizuoti Jūsų naudojimąsi Trafi. Bendrovė taip pat renka statistinę informaciją apie naudojimąsi Trafi, siekdama nuolat tobulinti jos dizainą ir funkcionalumą, suprasti, kaip naudojama Trafi ir išspręsti su ja susijusias problemas.

4.8.  Bendrovė jokiais atvejais neatsako už Transporto paslaugų teikėjų svetainių ar platformų turinį.

4.9.  Kilus kokių nors klausimų ar neaiškumų dėl bendrovės surinktų Jūsų asmens duomenų, galite kreiptis į Bendrovės pagalbos tarnybą el. paštu support@trafi.com arba per Trafi vidinę pranešimų sistemą.

5. Intelektinė nuosavybė

5.1.  Atsižvelgiant į šiose Taisyklėse numatytus apribojimus ir suvaržymus, Bendrovė suteikia Jums tik ribotą, neišimtinę, neperduodamą licenciją, be teisės sublicencijuoti, įsidiegti ir naudotis Trafi laikantis šiame dokumente nurodytų sąlygų vieninteliu tikslu – suteikiant Jums galimybę bet kuriame įrenginyje, kuriame yra įdiegta „Android“ ir (arba) „iOS“ operacinė sistema arba prieiga prie interneto, naudotis Trafi. Siekiant išvengti abejonių, aiškiai nurodoma, kad pagal šias Taisykles Jums nesuteikiamos jokios turtinės ar nuosavybės teisės į Trafi, o tik ribotas teises naudotis Trafi išimtinai laikantis šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.

5.2.  Trafi priklauso, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės teise priklausantys algoritmai ir metodai, išradimai, patentai ir patentinės paraiškos, autorių teisių saugomi objektai, vaizdai, tekstai, garsai, muzika, dizainas, specifikacijos, duomenys, techniniai duomenys, vaizdo įrašai, interaktyviosios funkcijos, programinė įranga (išeities ir (arba) objektinis kodai), failai, sąsaja ir su jais susijusios komercinės paslaptys, kurie visiškai nuosavybės teise priklauso Bendrovei arba jai licencijuoti ir kurie vadovaujantis galiojančiais įstatymais laikomi autorių teisės ir kitų galiojančių intelektinės nuosavybės teisių objektais.

5.3.  Prekių ženklas „Trafi“, Bendrovės logotipas ir kiti Bendrovės naudojami komerciniai žymenys priskiriami Bendrovės prekių ženklams ir (arba) komerciniams pavadinimams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įregistruoti, ar ne. Šiuo dokumentu nesuteikiama teisė, licencija ar turtinė teisė į tokius prekių ženklus ar komercinių pavadinimus.

5.4.  Jūs neturite teisės nuskaityti, kopijuoti ar naudoti kitais nei Trafi šiose Taisyklėse nustatytais tikslais bet kurios informacijos ar jos sudėtinės dalies, kuri Jums buvo suteikta Jums naudojantis Trafi paslaugomis Bendrovės tinklalapyje www.trafi.com.

6. Jūsų teisės ir pareigos

6.1.  Naudodamiesi Trafi Jūs besąlygiškai įsipareigojate elgtis sąžiningai, laikydamiesi šių Taisyklių ir kitų Jums Trafi arba Bendrovės interneto svetainėje www.trafi.com pateiktų sąlygų ir politikų.

6.2.  Tam tikro pobūdžio veiksmai naudojantis Trafi yra griežtai draudžiami: dėl jų Jums gali būti lakinai sustabdytas naudojimasis Trafi ar iš viso uždrausta ja naudotis; be to, kaip nurodyta toliau pateiktame sąraše, Jums gali būti taikoma civilinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė. Jūs asmeniškai, ar bet kuris asmuo veikdamas Jūsų vardu ar naudodamasis Jūsų įrenginiais ar paskyromis, neturite teisės:

6.2.1.  kopijuoti, modifikuoti, keisti, pritaikyti, viešinti, išversti, išnagrinėti apgrąžos inžinerijos būdu, dekompiliuoti ar išskaidyti į komponentus bet kurią Trafi dalį;

6.2.2.  naudojant Trafi sukurti naršyklę, rėmelį ar ribinę aplinką;

6.2.3.  sudaryti kliūtis Trafi, serverių ar tinklų, kuriuose patalpinta Trafi ar kuriais suteikiama prieiga prie jos, veikimui arba jį sutrikdyti, arba nesilaikyti bet kokių šių serverių ar tinklų atžvilgiu taikomų įstatymų arba taisyklių arba reikalavimų, tvarkų, politikų ar nuostatų;

6.2.4.  pažeisti kitų vartotojų teises į privatumą ir (arba) kitas teises ar sudaryti kliūtis jų įgyvendinimui arba rinkti duomenis ir informaciją apie naudotojus be jų išankstinio ir aiškiai išreikšto sutikimo – tiek rankiniu būdu, tiek panaudojant bet kokį robotą, „vorą“, peržiūros automatą, svetainių paieškos ar išgavimo programą, ar kitą Trafi pasiekti skirtą automatinį įrenginį ar procesą;

6.2.5.  platinti ar kitaip padaryti prieinamą, per Trafi arba ryšium su ja, bet kokį virusą ar bet kokį kitą kompiuterinį kodą, failą, taikomąją programėlę ar programą, kuri yra kenkėjiško pobūdžio ar sugadinta ir gali būti naudojama arba yra skirta sugadinti arba užgrobti bet kokią aparatinę, programinę įrangą ar telekomunikacijų įrangą arba bet kokį kitą faktiškai ar potencialiai žalingą, veikimą sutrikdantį ar įsibrovėlišką kodą ar komponentą;

6.2.6.  naudoti Trafi neteisėtiems, prieštaraujantiems įstatymams ar neleistiniems tikslams;

6.2.7.  be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo naudoti Trafi bet kokiems komerciniams ar kitiems tikslams, išskyrus asmeninius, įskaitant bet kokį naudojimą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai generuoja bet kokias pajamas;

6.2.8.  skelbti nepageidaujamą turinį. Moderatoriai pašalins bet kokį įžeidžiantį ir (arba) netinkamą turinį. Nuolatinis piktnaudžiaujamas elgesys nebus toleruojamas ir gali nulemti paskyros išjungimą.

7. Atsakomybės apribojimas ir garantijos, ribota atsakomybė

7.1.  Bendrovė negarantuoja, kad naudojimasis Trafi bus nepertraukiamas arba naudojantis nepasitaikys klaidų. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu, visiškai ar iš dalies, ištaisyti, modifikuoti, pakeisti, patobulinti, pagerinti Trafi ir atlikti bet kokius kitus jos pakeitimus.

7.2.  Bendrovė nedaro jokių pareiškimų dėl Trafi ar bet kokios joje pateiktos informacijos tinkamumo, neteikia jokių su naudojimusi Trafi susijusių garantijų ir sąlygų, taip pat Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už bet kokią klaidą, sutrikimą ar defektą bet kokioje ir visoje informacijoje gautoje naudojantis Trafi.

7.3.  Trafi gauna viešojo transporto ir realaus laiko duomenis iš viešai prieinamų šaltinių.

7.4.  Bendrovė neteikia jokių užtikrinimų ir garantijų dėl bet kokios Trafi teikiamos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją apie viešąjį transportą ir (arba) bet kokią dinaminę informaciją, ir neprisiima atsakomybės dėl tokios informacijos, kuri yra paremta bet kurių trečiųjų asmenų (viešojo transporto operatorių) viešai teikiamais duomenimis ir bet kuriuo metu gali būti pakeista nepriklausomai nuo Bendrovės. Be kita ko, Bendrovė nedaro jokių pareiškimų dėl faktinio viešojo transporto priemonių atvykimo į atitinkamas viešojo transporto stoteles ar išvykimo iš jų, nei apie atitinkamus jų maršrutus. Naudodamiesi Trafi, Jūs pripažįstate ir suprantate, kad Trafi pateikta informacija turėtų būti naudojama tik bendrais informaciniais tikslais, o Jūs neturėtumėte pasikliauti tokios informacijos teisingumu priimdami sprendimus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokios tokios informacijos atnaujinimą ar taisymą po to, kai ji buvo pateikta.

7.5.  Bendrovė nėra atsakinga už Trafi pateiktų duomenų tikslumą. Trafi algoritmai yra skirti mieste rasti logiškai tinkamiausią maršrutą, tačiau ar rinktis maršrutą, ar ne nusprendžiate Jūs.

7.6.  Šios Taisyklės nereglamentuoja ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už privatumą, informaciją ar kitus trečiųjų asmenų veiksmus, įskaitant bet kokį bet kurią interneto svetainę ar paslaugą, kuri yra prieinama per Trafi.

8.Ginčų sprendimas

8.1.  Bet koks su Bendrove, jos paslaugomis ir (arba) Transporto paslaugomis susijęs ginčas sprendžiamas derybomis tarp Jūsų ir Bendrovės, elektroniniu paštu support@trafi.com arba naudojantis Trafi vidine pranešimų siuntimo sistema.

8.2.  Jei ginčo neįmanoma išspręsti pirmiau nurodytu būdu, jis turi būti išspręstas naudojantis Europos Komisijos elektronine ginčų sprendimo platforma. Šioje platformoje taip pat galite rasti daugiau informacijos apie vartotojų teises, ginčus ir nacionalinius kontaktinius asmenis Jūsų šalyje.

8.3.  Jei naudodamiesi Trafi užsisakėte Transporto paslaugas ir susidūrėte su nesklandumais ar problemomis, naudodamiesi anksčiau nurodytais įrankiais galite kreiptis į Bendrovę, o Bendrovė tarpininkaus ginče ir suras Jus ir Transporto paslaugų teikėją labiausiai tenkinantį sprendimą.

8.4.  Bet koks su Trafi ar kitų Bendrovės teikiamų paslaugų naudojimu susijęs ginčas yra teismingas Lietuvos Respublikos teismams ir sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

9. Kontaktinė informacija

9.1.  Su Bendrove galite susisiekti elektroniniu paštu company@trafi.com.

10. Šių Sąlygų atnaujinimai

10.1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Įrašas „Paskutinį kartą atnaujinta“ šio puslapio viršuje nurodo, kada jis buvo peržiūrėtas pastarąjį kartą. Visi pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo momento. Naudojimasis Trafi po šių pakeitimų reiškia Jūsų besąlygišką sutikimą su pakeistomis sąlygomis.