Viešojo transporto bilietų pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios bilietų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp UAB „Intelligent Communications“ kaip daugiaplatformės programos „Trafi“ (toliau – Trafi) administratorės, juridinio asmens kodas 300882953, buveinės adresas Labdarių g. 5, Vilnius, Lietuva, ir Jūsų, kaip Trafi naudotojo, sudaryta sutartimi, kuri reglamentuoja viešojo transporto bilietų pirkimo tvarką, naudojantis Trafi programėle iš Bendrovės arba iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“.

1.2 Jūs patvirtinate, jog prieš pirkdamas viešojo transporto bilietus Trafi, Jūs susipažinote su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su jose nurodytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3 Jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis yra laikomas sutarties sudarymu. Sutikęs su šiomis Taisyklėmis Jūs privalote vadovauti jos ir jos priedų nuostatomis. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visa ar bet kuria šių Taisyklių dalimi, Jūs neturite teisės naudotis pirkti viešojo transporto bilietų Trafi programėlėje.

1.4 Taisyklės gali būti bet kada vienašališkai keičiamos apie pakeitimus pranešant Trafi programėlėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei Jūs po Taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės Trafi teikiamomis viešojo transporto bilietų platinimo paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais.

1.5 Bilietų pirkimui, naudojantis Trafi programėle, aktyvavimui bei viso jo naudojimo metu reikalingi įjungti asmeniniai mobilieji duomenys naudotojo mobiliajame telefone arba Wi-Fi ryšys.

1.6 Bendrovė jokiais atvejais nevykdo viešojo transporto organizavimo ar valdymo veiklos ir nėra atsakinga už viešojo transporto sklandų veikimą, priežiūrą ar kitą su viešuoju transportu susijusią veiklą.

1.7 Kadangi Trafi programėlės veikimui būtinas interneto ryšys mobiliajame telefone, Trafi programėlė naudoja paketinius duomenis, kurie apmokestinami pagal naudotojo mobiliojo ryšio operatoriaus tarifus.

2. VIEŠOJO TRANSPORTO BILIETŲ PIRKIMAS

2.1  Tuo atveju, jeigu Jūs ketinate pirkti viešojo transporto bilietus tiesiogiai iš Bendrovės, Jūs turite susikurti asmeninę Trafi paskyrą ir pateikti joje bei Trafi privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis.

2.2  Bilietų pirkimui ir bilietų naudojimui, naudojantis Trafi programėle, yra privaloma susikurti paskyrą Trafi programėlėje ir vieną kartą patvirtinti savo paskyros validumą suvedant SMS žinutėje nurodytą kodą, kurį gausite į Trafi programėlėje nurodytą telefono numerį. Pažymima, kad paslauga veikia lietuviškiems ir užsienietiškiems telefono numeriams.

2.3 Jūs privalote savo paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir naujausią informaciją. Tikslios, išsamios ir naujausios informacijos nepalaikymas, įskaitant netinkamo arba negaliojančio mokėjimo būdo nurodymą, gali užkirsti kelią pirkti viešojo transporto bilietus bei naudotis kitomis Trafi siūlomomis paslaugomis. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, kuri vyksta naudojantis Jūsų paskyra, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo paskyros saugumą bei naudotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą.

2.4 Tuo atveju, jei esate m.ticket programėlės naudotojas, Jūs galite susieti savo turimas paskyras ir viešojo transporto bilietus pirkti tiesiogiai iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“. Tokiu atveju Bendrovė Trafi programėlėje atlieka tik Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamų viešojo transporto bilietų platinimo paslaugų atvaizdavimo veiksmus ir Jūs perkate viešojo transporto bilietus tiesiogiai iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“. Visi duomenys, kuriuos pateikiate viešojo transporto bilietų pirkimo metu, yra teikiami tiesiogiai Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“. Bendrovė renka tik statistinę informaciją, Trafi veikimui būtiną techninę informaciją bei analitinę informaciją, susijusią su jūsų atliekamais veiksmais Trafi bei Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamų paslaugų naudojimu.

2.5 Vienu metu galite pirkti ir aktyvinti kelis viešojo transporto bilietus. Tuo atveju, jeigu perkate bilietus kitam asmeniui, šis bilietas turi būti tinkamas tam asmeniui.

2.6 Savo Trafi programėlės paskyrą galite prijungti prie kelių įrenginių, tačiau Trafi programėlėje aktyvuoti bilietai yra pririšti prie konkretaus įrenginio, tai reiškia, jog aktyvavus bilietą konkrečiu įrenginiu, bilietą bus galima matyti tik iš šio įrenginio. Pavyzdžiui, jeigu esate aktyvavę savo mėnesinį bilietą viename įrenginyje ir pakeičiate įrenginį, tokiu atveju jūsų mėnesinis bilietas negalios naujame įrenginyje, kol Bendrovės darbuotojai, gavę užklausą iš jūsų, mechaniškai neperkels jūsų bilieto naujam įrenginiui. Susiklosčius tokiai situacijai, kai norite, kad bilietas būtų perkeltas naujam įrenginiui, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@trafi.com. Bendrovė pabrėžia, kad bilieto perkėlimas iš vieno įrenginio į kitą gali užtrukti iki 3 darbo dienų. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga ir nekompensuos už tas dienas, kai naujame įrenginyje negalėjote naudotis įsigytu ir aktyvuotu bilietu iš seno įrenginio.

2.7 Jūs esate visiškai atsakingas už tai, kad Jūs ar asmuo, kuris naudojasi Jūsų paskyra, elgtųsi vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, visomis kitomis Trafi bei Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ pateikiamomis taisyklėmis, politikomis bei nuostatomis, taip pat aukščiausiais etikos standartais.

2.8 Vilniaus miesto viešojo transporto bilietų rūšys ir kainos nustatytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Važiavimo viešuoju transportu lengvatos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme. Važiavimo viešuoju transportu Vilniuje tvarka, vežėjo, vairuotojo, keleivių pareigos, atsakomybė, keleivių teisės ir kontrolė įtvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu (aktualia redakcija) patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklėse.

2.9 Informacinė medžiaga pateikiama Trafi bei interneto svetainėse www.trafi.com ir www.vilniustransport.lt.

2.10 Trafi programėlės naudotojas įsipareigoja savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su bilieto įsigijimu ir aktyvinimu (pavyzdžiui, banko ar kito mokėjimų tarpininko nustatytą mokėjimo pavedimo įkainį) į Bendrovės sugeneruotą sąskaitą.

2.11 Bendrovė turi teisę nuskaityti lėšas nuo Trafi programėlės naudotojo pateiktos banko sąskaitos vėliau nei viešojo transporto bilietų pirkimo dieną, taip pat, susumavus kelis viešojo transporto bilietų pirkimus. Toks lėšų nuskaitymas yra laikomas tinkamu Trafi programėlės naudotojo atsiskaitymu su Bendrove.

2.12 Į mokestį už viešojo transporto bilietus įskaičiuoti mokėjimo komisiniai, įskaitant kreditinių kortelių „Visa / MasterCard“ aptarnavimo mokesčius / komisinius ar kitus mokesčius. Mokėjimo už viešojo transporto bilietus suma yra pateikiama viešojo transporto bilietų pirkimo skirtoje Trafi skiltyje.

2.13 Bendrovei mokami 0,03% (trijų šimtųjų) dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluoto atsiskaitymo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

2.14 Bendrovė atsako už mokėjimo kreditinėmis kortelėmis funkcijos veikimą ir kortelių savininkams teikia pagalbą sprendžiant iškilusias problemas. Su kreditinėmis kortelėmis susiję ginčai sprendžiami Bendrovei tarpininkaujant. Bendrovė taip pat atlieka pinigų grąžinimą ir išmoka kompensacijas susijusias su viešojo transporto bilietų pirkimu, naudojantis Trafi paskyra (žr. Trafi naudojimo taisykles). Jei Jums kilo kokių nors klausimų, problemų ar neaiškumų dėl atliktų mokėjimų kreditinėmis kortelėmis naudojantis Trafi paskyra, ar jei pageidaujate pasinaudoti teise į pinigų grąžinimą ir kompensacija už atšaukimą, galite kreiptis į Bendrovės pagalbos tarnybą el. paštu support@trafi.com arba naudodamiesi Trafi vidine pranešimų teikimo sistema. Bendrovė stengsis išspręsti problemą per tris darbo dienas.

3. BILIETO AKTYVINIMO TVARKA, BILIETO GRĄŽINIMAS

3.1 Jūs privalote įsigyti ir aktyvinti viešojo transporto bilietą prieš įlipdamas į viešojo transporto priemonę bei vadovautis Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ pateikiamomis nuostatomis ir/arba taisyklėmis, susijusiomis su naudojimųsi viešojo transporto paslaugomis.

3.2 Aktyvinant bilietą Trafi programėlėje, yra taikoma bilieto aktyvinimo trukmė, kurią Jūs privalote įvertinti, kad bilietas būtų tinkamai ir laiku aktyvintas.

3.3 Jūs atsakote už tinkamą bilieto rūšies pasirinkimą, bilieto aktyvinimą (įvertinant bilieto aktyvinimo trukmę), tinkamą bilieto pateikimą keleivių kontrolei bei kitus įvedamus ir pasirenkamus duomenis.

3.4 Neaktyvintas (nepanaudotas) važiavimo bilietas gali būti grąžinamas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo bilieto įsigijimo dienos:

3.4.1 Jeigu viešojo transporto bilietas buvo pirktas tiesiogiai iš Bendrovės, šis gali būti grąžinamas
susisiekus su Bendrove el. paštu support@trafi.com ar Trafi programėle.

3.4.2 Jeigu viešojo transporto bilietas buvo pirktas iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ , šis gali būti grąžinamas prisijungus prie klientų savitarnos svetainės, adresu https://mano.m-transportas.lt.

3.5 Pinigai už grąžintą bilietą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo grąžinimo procedūros atlikimo pervedami į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už bilietą.

4. INFORMACIJA APIE JUS

4.1 Tuo atveju, jeigu viešojo transporto bilietus perkate tiesiogiai perkate iš Bendrovės, Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Trafi privatumo politika.

4.2 Tuo atveju, jeigu viešojo transporto bilietą pirkote Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“, Bendrovė Trafi programėlėje atlieka tik Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamų viešojo transporto bilietų platinimo paslaugų atvaizdavimo veiksmus. Visi duomenys, kuriuos pateikiate viešojo transporto bilietų pirkimo metu, yra teikiami tiesiogiai Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“. Bendrovė renka tik statistinę informaciją, Trafi veikimui būtiną techninę informaciją bei analitinę informaciją, susijusią su jūsų atliekamais veiksmais Trafi bei Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamų paslaugų naudojimu.

4.2.1 Važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietų pardavimo (platinimo) ir apskaitos tikslu Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ renka ir kitaip tvarko šiuos duomenis:
- telefono numerį;
- įsigytus bilietus;
- turimų bilietų būsenas;
- bilieto aktyvinimo laiką;
- keleivių kontrolės tikrinimo laiką;
- vardą ir pavardę;
- elektroninį paštą;
- sąskaitos numerį;
- naudotojo buvimo vietą naudojant globalinę padėties nustatymo sistemą (GPS).

4.3 Važiavimo bilietas, įsigytas naudojantis Trafi programėle, siejamas su jos naudotojo telefono numeriu.

4.4 Surinkti duomenys Trafi programėlėje saugomi 3 (trejus) metus.

4.5 Surinkti asmens duomenys Trafi programėlėje tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Įmonės taisyklėmis.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1 Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui, informuodama apie tai Jus Trafi vidine žinučių teikimo sistema arba elektroniniu paštu.

5.2 Šios Taisyklės yra laikomos sutartimi tarp Jūsų ir Bendrovės, kuri yra laikoma sudaryta ir galiojančia nuo to momento, kai Jūs sutikote laikytis Taisyklių.

5.3 Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis, jų pažeidimu ir/arba galiojimu, pirmiausia turi būti sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus susitarti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų nuo rašytinio pasiūlymo pradėti derybas gavimo dienos, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą (sutartinis teismingumas).

5.4 Taisyklių sudarymui, vykdymui, pasibaigimui, aiškinimui, ginčų sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.5 Šiose Taisyklėse nurodytos sąlygos gali būti keičiamos Bendrovės vienašališkai, apie jų pakeitimą informuojant Jus (pakeistos Taisyklės yra skelbiamos Trafi). Dėl šios priežasties Jums rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis prieš kiekvieno viešojo transporto bilieto pirkimo pradžią. Tuo atveju, jeigu perkate viešojo transporto bilietus po šių Taisyklių pakeitimo, laikoma, kad Jūs sutinkate su pakeistomis Taisyklių sąlygomis.

Atnaujinta 2020 07 13