Viešojo transporto bilietų pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios bilietų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp Trafi Ltd., įsteigtos ir veikiančios pagal Jungtinės Karalystės įstatymus, įmonės kodas 9326640, registruotosios buveinės adresas WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, Londonas SE1 9LQ, Jungtinė Karalystė (toliau – Bendrovė), kaip daugiaplatformės programos „Trafi“ (toliau – Trafi) savininkės ir administratorės, ir Jūsų, kaip Trafi naudotojo, sudaryta sutartimi, kuri reglamentuoja viešojo transporto bilietų pirkimo iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ tvarką, naudojantis Trafi programėle.

1.2 Jūs patvirtinate, jog naudodamasis Trafi programėle, susipažinote su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su jose nurodytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3 Taisyklės yra keičiamos atsižvelgiant Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ direktorius atitinkamus įsakymus. Taisyklės gali būti bet kada vienašališkai keičiamos apie pakeitimus pranešant Trafi programėlėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei Jūs po Taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojatės Trafi programėle, laikoma, kad sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais.

1.4 Bilietų pirkimui, naudojantis Trafi programėle, reikalingas mobiliojo interneto ryšys naudotojo mobiliajame telefone bei elektroninės bankininkystės paslauga atsiskaitymui per bankų sistemas. Užsisakydami viešojo transporto bilietus naudojantis Trafi programėle, Jūs perkate bilietus tiesiogiai iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“.

1.5 Viešojo transporto bilietų platinimo atveju Bendrovė atlieka tik tarpininkavimo veiksmus – suteikia Jums įrankį (Trafi programėlę) nusipirkti viešojo transporto bilietus tiesiogiai iš Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“. Pirkimo procese Jūs turite pasirinkti savo banką, į kurio prisijungimo portalą esate nukreipiamas ir kuriame atliekate mokėjimo veiksmus tiesiogiai Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“. Atlikus apmokėjimą, nusipirktus viešojo transporto bilietus matysite savo Trafi paskyroje.

1.6 Bendrovė jokiais atvejais nevykdo viešojo transporto organizavimo ar valdymo veiklos ir nėra atsakinga už viešojo transporto bei tam skirtų bilietų pardavimą, sklandų veikimą, platinimą, priežiūrą ar kitą su viešuoju transportu susijusią veiklą.

1.7 Kadangi Trafi programėlės veikimui būtinas interneto ryšys mobiliajame telefone, Trafi programėlė naudoja paketinius duomenis, kurie apmokestinami pagal naudotojo mobiliojo ryšio operatoriaus tarifus.

2. INFORMACIJA APIE JUS

2.1 Bendrovė Trafi programėlėje atlieka tik Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamų viešojo transporto bilietų platinimo paslaugų atvaizdavimo veiksmus. Visi duomenys, kuriuos pateikiate viešojo transporto bilietų pirkimo metu, yra teikiami tiesiogiai Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“. Bendrovė renka tik statistinę informaciją, Trafi veikimui būtiną techninę informaciją bei analitinę informaciją, susijusią su jūsų atliekamais veiksmais Trafi bei Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ teikiamų paslaugų naudojimu.

2.2 Važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu bilietų pardavimo (platinimo) ir apskaitos tikslu Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ renka ir kitaip tvarko šiuos duomenis:

2.2.1 telefono numerį;

2.2.2 įsigytus bilietus;

2.2.3 turimų bilietų būsenas;

2.2.4 bilieto aktyvinimo laiką;

2.2.5 keleivių kontrolės tikrinimo laiką;

2.2.6 vardą ir pavardę;

2.2.7 elektroninį paštą;

2.2.8 sąskaitos numerį;

2.2.9 naudotojo buvimo vietą naudojant globalinę padėties nustatymo sistemą (GPS).

2.3 Važiavimo bilietas, įsigytas naudojantis Trafi programėle, siejamas su jos naudotojo telefono numeriu.

2.4 Surinkti duomenys Trafi programėlėje saugomi 1 (vienerius) metus.

2.5 Surinkti asmens duomenys Trafi programėlėje tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Įmonės taisyklėmis.

3. BILIETO ĮSIGIJIMO, APMOKĖJIMO IR AKTYVINIMO TVARKA. BILIETO GRĄŽINIMAS

3.1 Vilniaus miesto viešojo transporto bilietų rūšys ir kainos nustatytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Važiavimo viešuoju transportu lengvatos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme. Važiavimo viešuoju transportu Vilniuje tvarka, vežėjo, vairuotojo, keleivių pareigos, atsakomybė, keleivių teisės ir kontrolė įtvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu (aktualia redakcija) patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklėse.

3.2 Informacinė medžiaga pateikiama interneto svetainėje www.vilniustransport.lt.

3.3 Trafi programėlės naudotojas įsipareigoja savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su bilieto įsigijimu ir aktyvinimu (pavyzdžiui, banko ar kito mokėjimų tarpininko nustatytą mokėjimo pavedimo įkainį) į Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sugeneruotą sąskaitą.

3.4 Trafi programėlės naudotojas bilietą privalo įsigyti prieš įlipdamas į viešojo transporto priemonę bei vadovautis Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ pateikiamomis nuostatomis ir/arba taisyklėmis, susijusiomis su naudojimųsi viešojo transporto paslaugomis.

3.5 Aktyvinant bilietą Trafi programėlėje, yra taikoma bilieto aktyvinimo trukmė, kurią Trafi Jūs privalote įvertinti, kad bilietas būtų tinkamai ir laiku aktyvintas.

3.6 Jūs atsakote už tinkamą bilieto rūšies pasirinkimą, bilieto aktyvinimą (įvertinant bilieto aktyvinimo trukmę), tinkamą bilieto pateikimą keleivių kontrolei bei kitus įvedamus ir pasirenkamus duomenis.

3.7 Neaktyvintas (nepanaudotas) važiavimo bilietas gali būti grąžinamas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo bilieto įsigijimo dienos, prisijungus prie klientų savitarnos svetainės, adresu https://mano.m-transportas.lt. Pinigai už grąžintą bilietą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo grąžinimo procedūros atlikimo pervedami į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už bilietą.